Strafrecht > BT 6: Urkundsdelikte u.a.

Urkundenfälschung (§ 267 StGB)

© Jurafuchs 2024